HeimKampanjerTV-aksjonen 2020

TV-aksjonen 2020

Ønskjer du som privatperson, lag og foreiningar å bli digital bøsseberar?

Trykk her for å melde deg på nettsida bli med.no.  Når registreringa er fullførd, vil du automatisk få ei ferdiglaga Spleis som er din digitale bøsse. Denne kan du gjøre meir personlig ved å endra namn og bilete om du ønskjer.

Frå 5.oktober blir bøssene aktive, og du som er digital bøsseberar deler bøssa di i nettverka dine, anten via sosiale medium, eller sender ein sms eller e-post til kjente og kjære med oppmoding om å gje på bøssa.

Trykk her for å lese meir om digitale bøsseberarar.


Sist oppdatert: 27.09.2020
Publisert: 27.09.2020