Kommunestyremøte 21. januar frå kl 10.00

Tema:

• Prosjektet E16 og Vossebanen Arna –Stanghelle (K5) orienterer om status i prosjektet.

• Forum nye Bergensbanen orienterer om sitt arbeid.

• Orientering frå Vaksdal Næringsselskap AS (VNS).

 

Møtet vert gjennomført som eit orienteringsmøte utan saker.

Møtet kan du følgja direkte frå vår nettside


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 14.01.2020