HjemNyheiterAvduking av skilt - fylkesveg 569

Avduking av skilt - fylkesveg 569

Skilta, som står på Eidsland og Dalseid, er ei gåve frå Statens vegvesen til Vestland fylke i samband med at fylket frå 1. januar overtok heile ansvaret for fylkesvegane.
Kåre Olav Alvdal fortalde om historia til vegen, og ordførar Hege Eide Vik avduka skiltet.
Hege Alette Eilertsen og Eirik Straume Normann sto for dei kulturrelle innslaga med musikk og song, og Kathrine Løno Lahlum Rolland tok imot gåva på vegner av Vestland fylke.
Vaksdal kommune takkar så mykje for skilta og eit flott arrangement.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 06.05.2020