Behandling av kommunal kompensasjonsordning for næringslivet

Vaksdal kommune lyste ut kommunal kompensasjonsordning til næringslivet, med søknadsfrist 7 februar.
Vi har fått inn 14 søknader på til saman kr 2,4 millionar. Midlane vi har til utdeling er kr 261 000,-.
Saka blir behandla i Formannskapets plan og økonomiutval i neste møte, 15 mars 2022.
Når saka er behandla vil søkjarane vil få tilsende brev om resultatet.

Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 11.02.2022