Bergen viser at verktøyene virker

Smittetala i Bergen er gått ned og kommunen lemper no på nokre av tiltaka. Dette er gode nyhende, og slik situasjonen er no vil vi oppheve tilrådingane våre knytt til fritidsreiser til Bergen.

Men vi må hugse på at koronaviruset fortsatt er aktivt, og vi må alle bidra det vi kan, og overhalde smittevernreglane.

  • Halde avstand
  • Vaske hender
  • Vere heime om du er sjuk

Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 24.09.2020