Besøk på institusjonane frå 30. november

Frå i dag, 30 november, opnar vi for besøk av ein person på besøk inntil to gonger for veka (så langt som råd same person). Vi har eigne avtalar for terminal/alvorleg sjuke pasientar.

Alle besøk må avtalast på førehand. Besøkjande vil få nødvendig informasjon frå personalet på institusjonen.
Velkomen på besøk.

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 30.11.2020