Besøk på sjukeheimane - kva gjeld no?

Det vil seie at vi er tilbake til rutinane frå juni 2020:
Bebuarane våre kan no ta imot inntil tre personar og inntil to besøk i veka. Varigheit på besøket er inntil to timar.
Alle besøk må avtalast på førehand. Besøkjande vil få nødvendig informasjon frå personalet på institusjonen.
Velkomen på besøk.

Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 21.09.2020