HeimNyheiterBesøk på sjukeheimane - kva gjeld no

Besøk på sjukeheimane - kva gjeld no

Det vil seie at vi er tilbake til rutinane frå juni 2020:

Bebuarane våre kan no ta imot inntil tre personar og inntil to besøk i veka. Varigheit på besøket er inntil to timar. Alle besøk må avtalast på førehand. Besøkjande vil få nødvendig informasjon frå personalet på institusjonen. 


Sist oppdatert: 31.08.2020
Publisert: 31.08.2020