Besøksstrategi for Stølsheimen

Utkastet finn du elektronisk på nettsida deira: www.nasjonalparkstyre.no/Stolsheimen

Ta kontakt med innbyggjarservice på kommunehuset dersom du treng utkastet i papirformat.


Innspel sendast til Stølsheimen verneområdestyre på e-post: fmvlpost@fylkesmannen.no.

Frist for å kome med innspel er 20. desember 2019.


For spørsmål til besøksstrategien, ta kontakt med verneområdeforvaltarane:
Anbjørg Nornes, fmsfano@fylkesmannen.no, telefon 57 64 31 29
Jorunn Vallestad, joval@fylkesmannen.no, telefon 57 64 31 34


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 06.11.2019