HeimNyheiterBrann i barnehagen på Stanghelle

Brann i barnehagen på Stanghelle

Det var ingen personskade, kun materielle skader.

Politiet har sperra av området og vil foreta nødvendige undersøkingar.

Vi jobbar med å få på plass alternative lokale for barnehagen.
Foreldre og tilsette er informert og vil få vidare informasjon i eigne kanalar.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 22.07.2021