Brot på vassleidning på Vaksdal

På grunn av brot på vassleidning vil husstandar på Bryllupshaugen, Brekkena og Fjæravegen miste vatnet ein periode i løpet av dagen. Vi veit enno ikkje når og kor lenge.
Vi har mannskap ute for å reparere skaden. Rørte husstandar er informerte.
Vi beklagar ulempene desse medfører.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 19.12.2019