Budsjett 2022 - utlegging for offentleg ettersyn

Kommunestyret skal i møte den 14.desember 2021 vedta budsjettet for 2021 på bakgrunn av formannskapet si tilråding.

 

Har du innspel, kan desse sendast til post@vaksdal.kommune.no

 

Klikk her for å lese kommunedirektøren sitt Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025/ Budsjett 2020

 

Klikk her for å lese gebyrregulativ for vass og avlaupstenestene i Vaksdal kommune

 

Klikk her for å lese gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m.

 

Klikk her for å lese formannskapet si innstilling til kommunestyret.

 

Merk. Under budsjettmøtet 23.11.21 signaliserte parti/partigruppe at det vil bli lagt fram alternative framlegg til budsjett direkte i kommunestyremøtet 14.12.21. Dei alternative budsjettframlegga vil bli publisert her etter kvart som kommunedirektøren mottek desse.

Klikk her for å lese budsjettforslag frå Sp,SV, Høgre og Frp

 

Klikk her for å lese budsjettforslag frå Ap


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 24.11.2021