Budsjett for Vaksdal kommune 2019

Formannskapet si tilråding til budsjett for 2019 ligg frå 26.11.2018 ute til offentleg ettersyn på følgjande stader:

  • Dale: Biblioteket
  • Vaksdal: Coop Prix Vaksdal
  • Stanghelle: Coop Marked Stanghelle
  • Stamnes: Joker Stamnes
  • Eidsland: Snarkjøp Eidsland
  • Eksingedalen:Eksingedalen Snarkjøp

Du kan og klikke her for å lese budsjettframlegget.

 Kommunestyret skal vedta budsjettet for 2019 i møte den 10. desember på bakgrunn av formannskapet si tilråding.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 26.11.2018