Covid 19 - Kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Vaksdal kommune skal fordele statlege kompensasjonsmidlar motteke frå kommunal og Moderniseringsdepartementet til lokale verksemder som er ramma av smitteverntiltak i kommunen.

Pengane skal kompensere lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar. 

Trykk her for å komme til regionalforvaltning.no. Her kan du lese om kven som kan søkje og korleis du søkjer støtte.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 25.10.2021