Dale barnehage flyttar midlertidig til Turbinen

Når arbeidet pågår skal barnehagen halda til i Turbinen.  Vi reknar med at det vil vare i 2 – 4 veker framover, frå og med mandag 23. november. Opningstida blir som vanleg 07.00 – 16.00.

Føresette er varsla direkte i eigne kanalar.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 20.11.2020