HeimNyheiterDale skule overrekt til Vaksdal kommune i dag

Dale skule overrekt til Vaksdal kommune i dag

Elevar og tilsette, bibliotek- og kulturinteresserte, og alle andre innbyggjarar kan glede seg til skulen opnar til hausten.
Flotte klasserom, lærarrom, kjøkken, danserom, verkstader, symjehall, bibliotek og kultursal er snart klar til bruk.
Rektor, kommunalsjef, rådmann og ordførar er veldig fornøgd både med prosessen, samarbeidet og det endelege resultatet.
Bygget har fått brukstillatelse, men uteområda blir ikkje heilt ferdig før i september.
Innflyttingsfesten venter vi med til vi kan samlast igjen, seier ordførar Hege Eide Vik😊.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 30.04.2020