HjemNyheiterDet er ikkje mogeleg å søkje enøk-midlar frå kommunen no

Det er ikkje mogeleg å søkje enøk-midlar frå kommunen no

Vi får mange spørsmål frå innbyggjarar som ønskjer å søkje om enøk-midler. Spørsmåla kjem etter at det var opp ei sak om dette i formannskapet i går.
Publisert: 31.05.2023
Sist endra: 23.08.2023

Om kommunestyret seier ja til dette forslaget når det skal behandlast der om eit par veker, vil vi leggje ut informasjon om kva tilbodet er, kva krav som blir stilte, og korleis du søkjer.

Det vil ikkje bli opna for å søkje midlar før etter sommarferien.

Vi gjer merksam på at du må ha førehandsgodkjenning frå kommunen for å få stønaden.

OBS! Det er ikkje mogeleg å søkje om enøk-midlar før til hausten.