HeimNyheiterEin ny koronasmitta i kveld

Ein ny koronasmitta i kveld

Vedkommande er i isolasjon og har milde symptom.


Sist oppdatert: 11.11.2020
Publisert: 11.11.2020