Ekstra formannskapsmøte

 

Klikk her for å lese saksdokumenta.

 

Møtet kan ikkje følgjast direkte, då leverandør for kommune-tv gjennomfører ei landsomfattande oppgradering nett i dette tidspunktet. Om mogleg vil eit opptak bli publiserert i etterkant.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 11.02.2021