HjemNyheiterNytt om enøkstønad for 2023

Nytt om enøkstønad for 2023

Du sender inn søknadsskjema og får godkjenning av tiltak om kriteria er oppfylt, om det fortsatt er midlar tilgjengeleg.  

Når du har fått godkjenning kan du gjennomføre tiltaket/innkjøpet. Send inn kopi av faktura og kvittering frå terminal/nettbank for utbetaling av midlar (inntil kr 20.000,-)

OBS! Godkjenninga vil være gyldig i to månader.

Trykk her for å lese om kva retningslinjer som gjeld for stønad.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 27.03.2023