HjemNyheiterEnøkstønad for 2023

Enøkstønad for 2023

Det er ikkje mogeleg å søkje om midlar til energisparande tiltak etter 31.mars. Årsaka er at vi har hatt stor pågang, og det er ikkje fleire midlar tilgjengeleg. 

Søknader som er mottatt innan fristen blir behandla.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 30.03.2023