HjemNyheiterFjellsikringsarbeid på FV569 ved Litlevikneset frå 18.mai

Fjellsikringsarbeid på FV569 ved Litlevikneset frå 18.mai

I perioden 18.-28. mai (kvardagar), skal det foregå fjellsikringsarbeid på FV569 v ed Litlevikneset.

Dette etter at det tidligare i vår gjekk eit steinras på staden. 
Arbeidet medfører noko begrensa framkommelegheit på staden.

Det vil på kvardagar i perioden vera trafikkdirigering forbi arbeidsstaden.  Trafikantane må pårekna ei ventetid på inntil 15 min. Dette gjelder i arbeidstida (07-17).
I tillegg vert vegen heilt stengt ei natt (klokka 21.00  til 06.00) i slutten av arebeidsperioden. Pr. i dag veit me ikkje nøyaktig kva natt vegen vert heilt stengt, men så snart me veit dette vil me informera om dette.

På dagtid vil det vera mogeleg for utrykningskøyretøy å sleppa forbi. Me vil også gjera det me kan for ikkje vera til hinder for kollektivtrafikk/bussruter.

Kartutsnitt over arbeidsstaden:

Kartutsnitt over arbeidsstaden


Sist oppdatert: 14.05.2021
Publisert: 14.05.2021