Forskrift om smitteverntiltak i Vaksdal kommune, 7.11-23.11

Forskriftas formål er å fastsette smittevernfaglege tiltak for å hindre eller avgrense
spreiing av SARS CoV-2 i befolkninga og blant helsepersonell, og sikre at tilstrekkeleg kapasitet i helse- og omsorgstenesta blir oppretthalde, slik at tenesta kan handtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstenester, i periodar der smittetala er stigande eller høge.

Forskrifta gjeld i Vaksdal kommune.

Trykk her for å opne forskrifta (PDF).


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 06.11.2020