Dette gjeld i Vaksdal kommune:

Ingen endring:

  • Skulane og barnehagane i Vaksdal kommune vil fortsatt vere på gult nivå
  • Fritidsaktivitetar for born og unge under 20 år kan gjennomførast
  • Du kan ikkje ha fleire enn 5 gjester

Nye tiltak:

Munnbindplikt

  • Det er munnbindplikt når det ikkje er mogeleg å halde 1 meter avstand. Det er ikkje plikt om munnbind for barn under 12 år.
    Vi anbefaler at du alltid bruker munnbind inne på offentleg plass siden det er vanskeleg å forutsjå kor mange personar du vil treffe på. 

Påbod om heimekontor

  • Det er påbudt med heimekontor for alle som kan

Reiser

  • Unngå unødvendige reiser

Skjenkestopp

  • Det er skjenkestopp for serveringsstader som har skjenkebevilling

Kultur - underholdnings- eller fritidsaktivitetar innandørs

  • Det er ikkje lov med arrangement innandørs

Varehus og kjøpesenter

Reglane for «ring-2-kommunane» seier at varehus og kjøpesenter skal halde stengt. Vaksdal kommune har ikkje kjøpesenter eller varehus, og blir såleis ikkje ramma av denne regelen.

Ulike tiltak i ring 1 og ring 2-kommunar

Kart over kommunar med forsterka smitteverntiltak

Kart over kommunar med forsterka smitteverntiltak. (Kart: Bergen kommune)

Dei strengaste tiltaka kjem i kommunar med utbrot av mutantvirus (ring 1-kommunar). Dette gjeld Bergen, Ulvik og Kvam.

Omkringliggande kommunar (ring 2-kommunar) får òg innført inngripande tiltak for å hindre spreiing av mutantvariantane.
Dette gjeld kommunane Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Vi følgjer regjeringa sine anbefalte tiltak for omkringliggande kommunar, det som blir kalla tiltaksnivå B.

Trykk her for å lese Covid-19- forskrifta, kapittel 5B hos Lovdata.