Handlingsprogram og Økonomiplan 2020-2023.

Usikker folketalsutvikling, reduserte inntekter og høge investeringar vil svekke handlingsrommet dei komande åra. Prioriteringar for å tilpasse drifta til dei økonomiske rammene er nødvendig.

Handlingsprogram og økonomiplan vil vera førande for budsjettet i 2020. Det er venta vesentleg nedgang i driftsrammene neste år. Kommunestyret skal behandla økonomiplanen for dei neste fire åra 17. juni.           

Trykk her for å lese  "Handlingsplan og økonomiplan 2020-2023"


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 28.05.2019