HjemNyheiterHending personopplysningar

Hending personopplysningar

Personell frå leverandør har i ein kort periode hatt tilgang til eit sikra areal der det blir oppbevart historiske journalar.
Publisert: 25.06.2024
Sist endra: 25.06.2024

Når hendinga vart oppdaga vart det straks sett i verk tiltak frå kommunen.

Vi går no gjennom rutinane våre for å sikre at slike hendingar ikkje skjer igjen.

Det er ikkje sannsynleg at personopplysningar er på avveie.

Vi har meldt frå til Datatilsynet.