HeimNyheiterHer kan du røysta på valdagen

Her kan du røysta på valdagen

Du kan sjølv velja kva vallokala du vil røysta i, uavhengig av kor du er manntallsført.

I Vaksdal kommune kan du røysta på følgjande stader: 

Krins:

Røystestad:

Opningstid:

Dale

Bedehuset

1100 – 2000

Vaksdal

Vaksdal samfunnshus

1100 – 2000

Eidsland

Grendahuset

1100 – 1800

Hugs å ta med legitimasjon med bilde og valkort til vallokalet.

Godt val!


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 30.08.2019