HjemNyheiterDetaljreguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass

Detaljreguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass

Høyring og offentleg ettersyn – forslag til Detaljreguleringsplan for Dale kollektivhaldeplass. Høyringsperiode er frå 4. mai – 18. juni 2023.
Publisert: 04.05.2023
Sist endra: 23.08.2023