HeimNyheiterInfluensavaksinering haust 2020

Influensavaksinering haust 2020

På grunn av koronapandemien planlegg vi i år vaksinasjon på ein annan måte enn før.

OBS! Vaksinasjon er førebels kun for prioriterte grupper. Sjekk lista under.

Prioriterte grupper:
 • Alle som har fylt 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2

  • kronisk luftvegssjukdom

  • kronisk hjarte- og karsjukdom

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorleg fedme (BMI over 40)

  • annan alvorleg eller kronisk sjukdom

 • Gravide frå veke 12 i svangerskapet
 • Bebuarar i omsorgsbustader
 • Bebuarar på sjukeheim (Eige opplegg)

Helsepersonell får tilbod om influensavaksine på arbeidsplassen, og skal ikkje møte til vaksinasjon i Dalekjellaren.

Kvar vil vaksinasjon skje:

 • Dalekjellaren på Dale

Når kan du få vaksine:

 • Tirsdag 27. oktober
  • KL 09.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00
  • For deg som har etternamn som byrjar på A til og med L
 • Onsdag 28. oktober
  • KL 09.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00
  • For deg som har etternamn som byrjar på M til og med Å

Det er ingen timebestilling - berre møt opp.

Kva koster det?

 • Eigendel - kr 50,-. (ha med nøyaktig beløp om du vil betale kontant).
 • Du er velkomen til å betale med vipps, med vi tar ikkje kort.

Vil du ta vaksine mot lungebetennelse samstundes?

 • Ta kontakt med fastlegen din for resept, og ta med deg vaksinen når du kjem.

Kan du ikkje komme på dei oppsette tidene?

 • Ta kontakt med fastlegen for å avtale time for vaksinering.

Sist oppdatert: 21.10.2020
Publisert: 21.10.2020