Ingen yttarlegare justeringar knytt til forskrifta om smitteverntiltak frå 6.november

Kommuneoverlegen i Vaksdal seier at vi ikkje kan senke skuldrane sjølv om vi har hatt ei ein markant nedgang i smittetilfelle i kommunen.

Sosial kontakt må reduserast til færrast mogleg personar. Det er fagleg semje om at mykje smitte skjer i eigen husstand og andre private relasjonar. Eit viktig verkemiddel for å motverke dette er avgrensa besøk i heimane. Redusert sosial kontakt er det beste for å stoppa smitta. 

Vi vil gjere ny vurdering av smitteverntiltaka fredag 4. desember.

Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 30.11.2020