Innskjerping knytt til besøk på institusjonane våre

  • Har du vore i, eller hatt besøk frå nokon som kjem frå dei nedstengde kommunane kan du ikkje komme på besøk på institusjonane våre utan negativ koronatest

Me har framleis eigne rutinar for besøk til kritisk sjuke og døyande personar.

For å følgje med på kva kommunar dette gjeld til einkvar tid, sjekk nettsida til Regjeringa.

Trykk her for å komme til Regjeringa sin side om koronasituasjonen


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 25.01.2021