HjemNyheiterInnspel til rutetabell

Innspel til rutetabell

Då ønsker vi å høyre kva erfaringar de som nyttar busstilbodet har gjort dykk og ønsker om forbetringar. 

 

Innspela vil bli teke med i den samla vurderinga og planlegginga av rutetilbodet som vil gjelda frå hausten 2021.

 

Klikk her for å lese ruteavgangar Vaksdal, Stanghelle og Stamnes måndag til fredag.

 

Send svar skriftleg til Vaksdal kommune via e-post: post@vaksdal.kommune.no eller brevpost Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam. Kommunen vil koordinere innspela før dei vert sendt vidare til Skyss.


Svarfrist er utsett til 20.november.


Sist oppdatert: 11.11.2020
Publisert: 11.11.2020