HjemNyheiterInterkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland

Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 9-3 og 11-15 vart vedtak i sak 82/23 interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland, Plan-ID 2021001 gjort i Kommunestyret 12. desember 2023.
Publisert: 20.12.2023
Sist endra: 21.12.2023

Kommunestyra i dei 8 kommunane (Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modale, Osterøy og Vaksdal) gjorde vedtak om å opprette eit interkommunalt planutval (IKPU) som skal styre prosessen med å utarbeide ein interkommunal plan for sjøareal i Regionen.

Planen har felles føresegn, planskildring, konsekvensutgreiing og kunnskapsgrunnlag. 

Du kan lese dokument i saka her