HeimNyheiterInvitasjon til ope møte på Bergsdalstunet onsdag 12.juni klokka 19.00

Invitasjon til ope møte på Bergsdalstunet onsdag 12.juni klokka 19.00

Ordførar og rådmann vil i oppstarten av møtet orientere kort om politiske vedtak  som er fatta og skissere ulike alternativ for vegen vidare.

Velkomen til dialogmøte med kaffi og skillingsboller på Bergsdalstunet.


Sist oppdatert: 02.03.2020
Publisert: 29.05.2019