Karantene for fleire elevar og lærarar i 8. og 10. klasse på Dale skule

Dette er etter smittesporing i samband med at ein ny person har fått påvist Covid19.

Dei dette gjeld er kontakta av smittesporingsteamet, og har fått time til testing.
Føresette er varsla i eigne kanalar.

Vi minnar igjen om at karantene betyr at borna skal halde seg heime og ikkje ha omgang med andre born og vaksne enn familien.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 08.11.2020