HeimNyheiterKokevarsel - gjeld Stamnes og Dale

Kokevarsel - gjeld Stamnes og Dale

Vi tilrår alle å koke alt vatn som blir brukt til drikke og matlaging. Nye vassprøvar er til analyse, og vi kjem med ny informasjon når prøvesvara er klare.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 04.04.2019