Kokevarsel på Dale.

Kokevarselet gjeld for delar av Dale, nærmare bestemt frå Kalvakroken og vidare inn til og med bustadane i Rindavegen.
Det er sendt ut sms-varsling til dei dette gjeld.
Det er tatt nye vannprøvar som er sendt til Bergen for analyse. Vi forventar å få resultatet på desse prøvane ut på dagen i morgon (torsdag 1.oktober).

Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 30.09.2020