HeimNyheiterKokevarsel på Stamnes

Kokevarsel på Stamnes

Det er for tida misfarga vatn på grunn av stort tilsig.
Publisert: 20.07.2023
Sist endra: 23.08.2023

Vi tilrår derfor å koke vatnet. Det blir sett ut ei kasse med vassposar på Stamnes oppveksttun merka drikkevatn.

Rørte husstandar er varsla direkte.