HeimNyheiterKommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Vaksdal kommune skal fordele statlege kompensasjonsmidlar på kr 261 000,-.

Midlane er motteke frå kommunal og Moderniseringsdepartementet, og skal fordelast til lokale verksemder som er ramma av smitteverntiltak i kommunen.

Pengane skal kompensere lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dei skal og avhjelpe lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar.

Trykk her for å finne informasjon om kven som kan søkje og korleis du søkjer på regionalforvaltning.no


Sist oppdatert: 20.01.2022
Publisert: 20.01.2022