HjemNyheiterKommuneplanen sin samfunnsdel 2023 – 2035, offentleg ettersyn og høyring

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2023 – 2035, offentleg ettersyn og høyring

Formannskap/plan- og økonomiutvalet vedtok i møte 30. mai å sende utkast til ny samfunnsplan på høyring og offentleg ettersyn.
Publisert: 08.06.2023
Sist endra: 23.08.2023