Kommunestyremøte 19. mai

For å redusere fare for koronasmitte vert kommunestyremøtet gjennomført som fjernmøte. Det vil seie at alle medlemmer og andre som har ei rolle i gjennomføringa av møtet, deltek via eigen PC frå ulike stadar.

Trykk her for å finne sakspapir til møtet finn du her

Trykk her for å følgja møtet direkte via denne lenka

Ved fjernmøter er open halvtime erstatta med at vedkomande som ønskjer å leggje saka si fram for kommunestyret, sender skriftleg framlegg til ordførar innan måndag 18.05. kl 14.00.

Du kan levera innspelet på Heradshuset, hjå innbyggjarservice, eller sende e-post til hege.eide.vik@vaksdal.kommune.no.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 13.05.2020