HeimNyheiterKommunestyremøte 21. april

Kommunestyremøte 21. april

For å redusere fare for koronasmitte vert kommunestyremøtet gjennomført som fjernmøte. Det vil seie at alle medlemmer og andre som har ei rolle i gjennomføringa av møtet, deltek via eigen PC frå ulike lokasjonar.

Trykk her for å finne sakspapir til møtet finn du her

Trykk her for å følgja møtet direkte via denne lenka

Ved fjernmøter er open halvtime erstatta med at vedkomande som ønskjer å leggje saka si fram for kommunestyret, sender skriftleg framlegg til ordførar innan måndag 20.04. kl 14.00.

Du kan levera innspelet på Heradshuset, hjå innbyggjarservice, eller sende e-post til hege.eide.vik@vaksdal.kommune.no.


Sist oppdatert: 15.04.2020
Publisert: 14.04.2020