Kommunestyremøte 23.mars

Kommunestyret skal møtast i samfunnssalen på Vaksdal tysdag 23. mars kl. 10.00-15.00.

Av omsyn til smittevern må publikum følgje møtet via kommune-tv.

 

Klikk her for å lese saksdokumenta til møtet

 

Open halvtime

Innbyggjarar som ønskjer det, kan be om å få ordet i open halvtime. Vi gjer merksam på at du ikkje kan ta opp saker som er på sakslista.

Dersom dette er aktuelt må du ta kontakt med ordførar hege.eide.vik@vaksdal.kommune.no innan måndag 22. mars kl 15.00.

 


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 18.03.2021