HjemNyheiterKommunestyremøte 27. oktober

Kommunestyremøte 27. oktober

Open halvtime er eit tilbod til innbyggjarane og byrjar før møtestart.

Innbyggjarar som ønskjer det, kan be om å få ordet i open halvtime. Dersom dette er aktuelt må du vere tilstades frå start kl. 10. Vi gjer merksam på at du ikkje kan ta opp saker som er på sakslista.

Møtet vert gjennomført i kommunestyresalen. Av smittevernomsyn er det sett begrensingar på tal frammøtte, dersom du ønskjer å vere publikum, ta kontakt med innbyggjarservice på tlf 56 59 44 00.

Møtet vert i tillegg sendt direkte via kommune-tv.

 

Klikk på denne lenka for å gå til direktesendinga.

 

Klikk på denne lenka for å lese saksdokument og innkalling.


Sist oppdatert: 21.10.2020
Publisert: 21.10.2020