HeimNyheiterKommunestyret i Vaksdal 2019-2023

Kommunestyret i Vaksdal 2019-2023

Kommunestyret i Vaksdal 2019-2023

Arbeidarpartiet:

 • Thor Alf Andersen
 • Heidi Rongved
 • Lisa Natalie Johnsen Lunde
 • Ståle Kallestad Hesjedal
 • Ole-Anders Brekkhus
 • Anne Christin Eide

Senterpartiet:

 • Hege Eide Vik
 • Ivar Rødland Bergo
 • Renathe Vik
 • Line Eide Vik

SV

 • Kjartan Haugsnes
 • Line Kydland
 • Evy Beate Kvamme
 • Mona Grenasberg

KrF

 • Arne Normann

 Høgre

 • Erlend Hesjedal- Johannessen
 • Amalie Johnsen Lunde
 • Edvin Hesjedal
 • Trond Olav Magnussen

Framstegspartiet

 • Boris-Lasse Groth
 • Trygve Jakobsen
Varamedlemer

Arbeidarpartiet

 • Maren A . Hesjedal Thorkildsen
 • Magne Hestad
 • Britt Brudvik
 • Vegar Seilevold
 • Eirik Haga
 • Maren Herfindal Nilsen
 • Brita Hesjedal Lunde
 • Eike Marie Hesjedal
 • Farah Khaled Massri

Senterpartiet

 • Kjetil Rødland
 • Karin Nordheim
 • Tor-Arne Helle
 • Inger-Helene Nummedal
 • Bjørn Arvid Ekse
 • Unn Evelyn Gullbrå
 • Kari Brørvik

SV

 • Odd Jøran Oldervik
 • Roald Arne Kvamme
 • Evelyn Boge
 • Margit Erstad Herfindal
 • Martin Boge Juvik
 • Ellen Hagen
 • Trond Svaler

KrF

 • Frøydis Gullbrå
 • Bjart-Magnus Ndogo Rosvold
 • Sigrid Straume Normann
 • Helge Gullbrå

Høgre

 • Kim Andre Hop Gregersen
 • Torben Lilletvedt
 • Anneli Vatle Lilletvedt
 • Morten Bruvik Erdal
 • Oddmund Straume
 • Erlend Ragnvaldsen
 • Kjell Ove Dalseid

Framstegspartiet

 • Karin Berta Groth
 • John Olav Ørnes
 • Bernt Asen
 • Geir Hesjedal
 • Magne Sveinung Lid

Sist oppdatert: 13.09.2019
Publisert: 13.09.2019