HjemNyheiterKompensasjonsordning for lokale bedrifter i Vaksdal kommune

Kompensasjonsordning for lokale bedrifter i Vaksdal kommune

Pengane skal kompensere lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar.

Trykk her for å lese meir og sende søknad på regionalforvaltning.no. 

Søknadsfrist er 18.04.21. Formannskapet vil vedta løyvingar etter fristens utløp.


Sist oppdatert: 22.03.2021
Publisert: 22.03.2021