HeimNyheiterKonkurranse om tømrarteneste

Konkurranse om tømrarteneste

Vaksdal kommune forvaltar i underkant av 50 000 m2 bygningsmasse, herunder føremålsbygg og bustadbygg. Arbeida på rammeavtalen vil i hovudsak gjelde desse bygga. I tillegg til sjølve tenesteytinga, omfattar avtalen materialar som medgår i tømrararbeidet.

Trykk her for å lese kunngjeringa på doffin.

Tilbodsfrist er 20.11.2020

Rammeavtalen er for 2 år med mogleg forlenging i 1 + 1 år.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 02.11.2020