Kunngjering - tidlegrøysting

Dette er for deg som ikkje har høve til å røysta i ordinær periode for førehandsrøysting (frå 10. august), og som heller ikkje kan røysta på valdagen 9. september.

Vil du røyste før 10. august, ta kontakt med Innbyggjarservice:

Telefon 56 59 44 00

Opningstid:
Kl 0800-1500 mandag-torsdag
Kl 0800-1400 fredag.

Hugs å ta med legitimasjon m/bilde når du skal røysta.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 27.06.2019