Kunstprosjekt Dale skule

Det var heile 40 søkjarar til prosjektet, og kunstutvalet har valt to kunstnarar/ kunstgrupper som dei ønskjer å invitere til parallellkonkurranse. Kunstutvalet har valgt å gå vidare med:

  • Michael O’Donnell
  • Thomas Nordström og Annika Oskarsson

Begge kunstnarane/ kunstgruppene har vist spennande og varierte prosjekt,og dei har lang erfaring med utandørs kunstinstallasjonar.
Dei mestrar ulike materialer og jobbar godt med aktivisering av plassen, til glede for mottakarane av kunsten.
Kunstutvalget er spent på korleis finalistane vil gripe utfordringa, og ser fram til å evaluere innsendte forslag i september.


Sist oppdatert: 23.08.2023
Publisert: 30.06.2020