HjemNyheiterKva er viktig for deg?

Kva er viktig for deg?

I dag vil helsepersonell over heile landet bære fargerike buttons og stilla spørsmålet til dei me møter. 
Det handlar om å sjå heile mennesket – ikkje sjukdommen, det som er gale og begrensinganer.
Me ynskjer at alle skal meistra livet også med sjukdom eller andre utfordringar.


Sist oppdatert: 13.01.2022
Publisert: 06.06.2019